Čo sa oplatí študovať?

Vyše 90% študentov si vie nájsť pracovné miesto v ich odbore. Ide hlavne o študijné odbory v oblasti veteriny, medicíny, práva a informačných technológií. Dlhodobo si svoje prvenstvo udržiava Univerzita veterinárneho lekárstva (Poľnohospodárske vedy), Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (Technické vedy) a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (Medicínske vedy).

studentka

Len 60% absolventov odborov ako sú sociálna práca, enviromentálna ochrana a poľnohospodárstvo sa vie uplatniť na vysoko kvalifikovaných miestach. Prekvapivo, problém nájsť si vhodné zamestnanie majú aj absolventi technických odborov, prírodovedných, či fyzikálnych odborov.

Čo sa týka priemernej mzdy, najlepšie platené pozície dokážu získať absolventi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, konkrétne, ak by študujú Fakultu informatiky a informačných technológií. Podľa vzorky opýtaných (766) sa priemerná mzda v zamestnaní pohybuje okolo 1714€.
Na druhom mieste sa umiestnili absolventi rovnakej univerzity, avšak po úspešnom ukončení Fakulty elektrotechniky a informatiky. Ich priemerná mzda sa vyšplhala až na 1511€ a na treťom mieste skončili študenti, ktorí úspešne ukončili štúdium na Univerzite Komenského, Fakultu matematiky, fyziky a informatiky, s priemerným zárobkom 1422€.

kniha

Čo sa týka posledných miest, tretia najhoršie platená pozícia čaká absolventov Prešovskej univerzite v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta. Pri skončení štúdia na tejto škole, sa priemerná mzda absolventa pohybovala približne na 515€.
Predposledná sa umiestnila Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave. Na študentov tohto odboru čakalo zamestnanie s výškou platu 434€.

promoce

V výškou zárobku 384 môžu počítať absolventi Reformovanej teologickej fakulty, Univerzity J.Seleyho, čo je zároveň posledná priečka rebríčka.
Pri výbere vhodnej vysokej školy však netreba dbať len na budúce uplatnenie. Musíme zohľadniť naše vnútorné presvedčenie, schopnosti, zručnosti a záujmy.

Previous post V zdravom tele zdravý duch
Next post Študijné tipy