Zoznámenie s podkladmi

Predpokladajme, že každý, kto začne písať, už má naozaj ujasnené, o čom jeho seminárna práca bude. Na základe zvolenej témy je potrebné si najprv zaobstarať vhodné zdroje. Nie všetko, čo je publikované, zvlášť potom na internete, je zároveň vhodným zdrojom. Zvlášť opatrne je potrebné zaobchádzať s prameňmi bez uvedenej zodpovednosti. Solídny pramene je nutné najskôr dobre poznať, zoznámiť sa s nimi. K tomu je najvhodnejšia kombinácia čítania s vypisovaním kľúčových myšlienok. Myšlienky by sme si mali vypisovať vrátane odkazov na konkrétne strany, kde sa nachádzajú, aby sme ich mohli počas písania projektuv prípade potreby použiť ako citácie.

Nezrozumiteľné pasáže

Niektoré texty, zvlášť to potrebné platí u textov filozoficky zameraných, nie sú pri prvom čítaní príliš čitateľsky uchopiteľné. V takom prípade nezostáva nič iné, než sa k nezrozumiteľným pasážam znovu vrátiť, prípadne sa aj vrátiť k čítaniu predchádzajúcich odsekov, a od nich sa snažiť udržať nadväznosť v pochopení logiky texte. Niekedy sa to podarí až po niekoľkonásobnom čítania. Len správne pochopené myšlienky, ktoré obsahuje seminárna práca sa môžu stať základom pre spísanie vyhovujúcich písaných prejavov.

Previous post Ako naplánovať svadbu bez zbytočného stresu?
Next post Kolieska pre každodenné využitie