Financie a peniaze

Veľa ľudí si mýli pojem financií a peňazí. Peniaze si viem konkrétne predstaviť, ale financie veľmi nie. Je nesprávny pojem, keď poviem, že na účte mám financie. Už samo o sebe to znie divne. A nie je správne. Zostatok na účte predstavuje hodnotu peňazí a nie financií. Takisto aj hodnota, ktorú máme v peňaženkách. Financie znamenajú niečo viac.

hotovost

Kedy vznikli peniaze a kedy financie?

Financie majú statický charakter a peniaze majú dynamický charakter, ktorý sa neustále mení. Pribúda, ubúda… Financie ako pojem zaviedol Rudolf Hilferding. Pochádzal zo susedného štátu Rakúska a priamo z hlavného mesta z Viedne. Bolo to v na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia. Dovtedy financie ako pojem ešte neexistoval. Existoval len pojem kapitál, čo však dnes vyjadruje už nielen hodnotu financií, ale existuje napríklad aj ľudský kapitál, ktorý nemá veľa spoločného s hodnotou peňazí.

Dokonca aj keď si preložíte do angličtiny, tak peniaze sú money a financie sú finance. Aj to dokazuje, že tieto dva pojmy nie sú totožné. V súčasnosti musíme pozerať na financie zo širšieho uhla pohľadu, ako v minulosti. V minulosti sa financiami rozumelo riadenie peňazí. Dnes je to inak, hoci to zahŕňa aj pohľad z minulosti, ale pribudlo tam aj niečo naviac. Financie sa berú už ako odvetvie ekonómie, ktoré teda zahŕňa aj riadenie nielen peňazí, ale aj iných finančných nástrojov a takisto aj tvorbu a využitie peňazí a iných finančných nástrojov.

placení

Čo z toho vyplýva?

Takže dochádzame k záveru, že peniaze a financie naozaj nie sú totožné pojmy. Znamenajú niečo úplne iné a mnoho ľudí si tieto dva pojmy zamieňa, čo je chyba. Nie je to hra so slovíčkami, ale je to naozaj dôležité v dnešnej dobe sa vyjadrovať presne. Nie je medzi nimi až taký markantný rozdiel a preto bude tolerantnejšie, keď sa to naučíte ľahko a hneď teraz rozlišovať. 

Previous post Dôležitá je hlavne bezpečnosť!
Next post Úspech filmov? Predovšetkým treba financovať ich propagáciu